Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

18:16
7869 faac 390
mmmmmmmm <3 <3 <3
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viapiehus piehus
18:14
3684 3266
Reposted from4777727772 4777727772 viabezwladnie bezwladnie
18:13
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo
18:13
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
18:11
18:04
18:04
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viazupson zupson
18:02
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viapiehus piehus
18:00
3873 b440 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
17:59
8861 ec88 390
Reposted fromseaweed seaweed viapiehus piehus
17:58
4837 e7b1 390
Reposted fromtron tron viapiehus piehus
17:57
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
17:51
0482 880a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viazupson zupson

April 09 2018

21:06
Jutro, bez względu na to, jak będziemy się martwić, i tak przyjdzie.
— Iza Wojnowska - "Hygge po polsku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
20:44
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo

March 22 2018

14:21
5047 bcc2 390
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viapiehus piehus

March 17 2018

12:00
11:57
5866 e62f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viazupson zupson

March 07 2018

14:09
6607 1120 390
14:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl